-->

Pośrdenictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:     udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego      zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;     pozyskiwaniu ofert pracy;    upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez […]

Obsługa osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy

Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:    Lekarz Orzecznik ZUS – orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych)   Powiatowe […]

Polska przeciwko projektowi Komisji Europejskiej, który uderza w niepełnosprawnych pracowników

Polska protestuje przeciwko projektowi Komisji Europejskiej dotyczącemu pomocy publicznej. Gdyby projekt wszedł w życie, roczne wsparcie finansowe z budżetu na zatrudnienie niepełnosprawnych spadłoby z 3 mld zł do 200 mln zł. Chodzi o projekt rozporządzenia wprowadzający limity kwotowe pomocy publicznej. Komisja proponuje, aby wynosiły one 0,01 proc. PKB państwa członkowskiego i weszły w życie od […]

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone