-->

Dla kogo?

Każda osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień niepełnosprawności, w tym orzeczenie o stopniu znacznym lub o „całkowitej niezdolności do pracy”, zgodnie z art. 13. ust 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zachowuje zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Znaczny odsetek osób niepełnosprawnych może pracować zawodowo, mimo przyznania takiej osobie Pierwszej Grupy Inwalidzkiej, co nie jest tożsame z bezwzględnym i dożywotnim zakazem wykonywania pracy zarobkowej. Przede wszystkim o tym, czy dana osoba może pracować lub nie na danym stanowisku – w konkretnej firmie – decyduje za każdym razem lekarz medycyny pracy. Również on rozstrzyga o potencjalnym wymiarze godzin wykonywanej pracy, a także o ewentualnych czynnościach, które osoba niepełnosprawna może lub nie powinna wykonywać.

Aby pracodawca mógł zatrudnić osobę niepełnosprawną, musi otrzymać od niej kilka podstawowych informacji:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • aktualne orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku
 • książeczkę sanepidowską w przypadku ubiegania się o stanowisko, na którym wymagane są aktualne badania i szczepienia (magazynier, sprzedawca, itp.)
 • możliwości psychofizyczne kandydata

Ponadto pracodawca:

 • dokonuje własnej oceny osoby niepełnosprawnej pod względem możliwości podjęcia przez nią pracy
 • ocenia motywację do podjęcia pracy
 • poznaje kwalifikacje, predyspozycje i preferencje zawodowe kandydata

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę wymaga spełnienia kilku istotnych warunków:

 • oceny możliwości psychofizycznych zatrudnionej osoby,
 • oceny środowiska, w tym stanowiska pracy,
 • adaptacji stanowiska pracy,
 • właściwej organizacji pracy,
 • nadzoru nad zachowaniem bezpieczeństwa

Umożliwiamy każdej osobie niepełnosprawnej podjęcie pracy na stanowiskach: Portier/Dozorca oraz Księgowa/Księgowy. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://specjal-pracadlaniepelnosprawnych.pl/k/oferty/.

Dołącz do nas! Pomożemy Ci zrealizować się zawodowo i ustabilizować finansowo!

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone