-->

Polska przeciwko projektowi Komisji Europejskiej, który uderza w niepełnosprawnych pracowników

Polska protestuje przeciwko projektowi Komisji Europejskiej dotyczącemu pomocy publicznej. Gdyby projekt wszedł w życie, roczne wsparcie finansowe z budżetu na zatrudnienie niepełnosprawnych spadłoby z 3 mld zł do 200 mln zł.

Chodzi o projekt rozporządzenia wprowadzający limity kwotowe pomocy publicznej. Komisja proponuje, aby wynosiły one 0,01 proc. PKB państwa członkowskiego i weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. Gdyby tak się stało, doprowadziłoby to do likwidacji systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który polega na dopłatach do ich wynagrodzeń.

Z wyliczeń Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION wynika, że w efekcie wejścia w życie rozporządzenia KE bez pracy w Polsce pozostanie 19 z 20 niepełnosprawnych.

Praca dla osób niepełnosprawnych to jest tylko wynagrodzenie wpływające na ich konto. To jest także rehabilitacja społeczna i zdrowotna tych osób. Rozporządzenie Komisji zabierze im poczucie bezpieczeństwa, jakim jest praca – miejsce, w którym czują się potrzebni.

W sprawie projektu rozporządzenia do Komisji Europejskiej zwrócił się z interpelacją polski eurodeputowany Konrad Szymański. Zwraca w niej uwagę na potencjalne efekty proponowanych regulacji dla niepełnosprawnych w Polsce.

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone