-->

3 grudnia- Dzień niepełnosprawnych

W tym roku po raz 21 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Polsce jest ich prawie pięć milionów.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W 2012 r. biernych zawodowo było prawie 72 proc. osób w wieku produkcyjnym. Z pracy utrzymywało się 16,9 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym 13,7 proc. z pracy najemnej (pozostali pracowali we własnym gospodarstwie rolnym bądź na własny rachunek poza rolnictwem).

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Według nich liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln i stanowiła 12,2 proc. ludności kraju.

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne, uszkodzenia i choroby wzroku.

Jak pokazuje informacja rządu o realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, większość osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje poza rynkiem pracy.

KONTAKT

Napisz lub zadzwoń

AKTY PRAWNE

Poznaj swoje prawa

Copyright © 2013 - Specjal-Pracadlaniepelnosprawnych.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone